Kalibrace —> Tlakoměry, Teploměry, Vlhkoměry

Kalibrace tlakoměrů

Kalibrace deformačních tlakoměrů a převodníků tlaku spočívá v přímém porovnání veličiny snímané na výstupu zkoušeného deformačního tlakoměru, nebo převodníku tlaku, s konvenčně pravou hodnotou výstupní veličiny pro každou hodnotu tlaku realizovanou etalonem v okamžiku, kdy jsou oba přístroje vystaveny stejnému dostatečně ustálenému tlaku.

Konkrétní postup při zkoušce se různí podle třídy přesnosti zkoušeného deformačního tlakoměru nebo převodníku tlaku a podle požadavků zákazníka. Etalon tlaku a zařízeni pro měření výstupního signálu Ke kalibraci je použit přesný přenosný přístroj DPI 610 od firmy Druck Limited -England, vyráběný jako kalibrátor nebo manometr. Kalibrátor může být osazen pneumatickou nebo hydraulickou soustavou generace kalibračního tlaku. Číslicový tlakoměr, typ DPI 610, rozsah -1 až 20 bar (-0,1 až 2 MPa), maximální dovolená chyba 0,025 % z horní meze měřícího rozsahu. Součástí tohoto přístroje je i stejnosměrný zdroj 24 V, kdy je ve smyčce měřen stejnosměrný proud, rozsah (0 až 24) mA s maximální chybou 0,05 % z měřené hodnoty + 0,01 % horní meze měřícího rozsahu.
Součástí přístroje je tlakový lis pro podtlak i přetlak. Tato zařízení musí mít zaručenou metrologickou návaznost na národní etalony a platný kalibrační list.
Mezi pomocné měřicí přístroje patří teploměr, který musí mít platný kalibrační list.

Kalibrace teploměrů

Ověřování a kalibraci odporových teploměrů provádíme v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, výměrem úřadu pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví č.M-106/97 o stanovených měřidlech a technických předpisů metrologických TPM 3040-95 Schéma návaznosti měřidel teploty a TPM 3342-94 platinové odporové snímače teploty -metody zkoušení při ověřování- kalibraci.
Přesný digitální teploměr GMH 3750 s automatickou kompenzací termona- pěťových chyb – rozlišení 0,01 °C, odporové čidlo Pt 100 4 vodič dle ČSN EN60751. Pracovní měřidlo multimetr MX 554, METRIX Francie, ozn. 133-KL-5005/99, č. TR7732, v.č. 65000881 s rozlišovací schopností 0,1 °C, s ponornou sondou Pt 100 délky 300 mm ozn. 133-KL-5012/99 je pravidelně jednou za rok ověřováno Českým metrologickým institutem v Praze porovnáním se sekundárním etalonem 2. řádu. Na základě toho je vystavován kalibrační list pracovního měřidla. Jako metoda pro ověření a kalibraci teploměrných čidel zákazníka je v souladu s výše uvedenými předpisy je použito srovnání ověřovaného teploměrného čidla s pracovním měřidlem v peci typ B700, rozsah +50 °C až 700 °C, vč. BH 009/09/178 výrobce AUTOMATIC SYSTEMS LABORATOIES LTD., England, která splňuje požadované podmínky pro stabilitu měřené teploty.
Pomocí této metody lze ověřit nejen samotné čidlo, ale vzhledem k mobilitě tohoto zařízení lze provést nastavení celé měřící smyčky přímo v provozu u zákazníka s minimálními požadavky na demontáž měřícího zařízení. Měření se provádí v dohodnutém počtu měřících bodů po ustálení nastavené teploty v peci (min. 20 minut) průměrem ze třech odečtu. Ověřené měřidlo se označí kalibrační značkou a vystaví se kalibrační list.

Kalibrace vlhkoměrů

Použitím vysoce přesných senzorů je dosaženo výrazně vyšších přesností měření. S pomocí údajů teplota rosného bodu Td, teplota mokrého teploměru Twb, absolutní vlhkost a měrná vlhkost, lze přesně a názorně vyhodnotit stav klimatu.
Rychlé měření vzdušné vlhkosti a teploty např. v místnostech s výpočetní technikou, muzeích, galeriích, kostelech, kancelářích, obytných místnostech, výrobních halách, skladech léčiv, potravin a podobně.