Vyřídíme za vás veškeré podklady pro získání dotace Nová zelená úsporám pro vaši fotovoltaiku.

Jsme držiteli osvědčení o získání profesní kvalifikace -Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H), které je nezbytným předpokladem pro získání dotace.

Kdo může o dotaci žádat:
• Vlastníci dokončených rodinných domů
• Vlastníci novostaveb pasivní domy

Podmínky pro získání dotace:

Dotační program Nová zelená úsporám umožňuje zažádat o příspěvek před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace fotovoltaiky. Každou žádost lze uplatnit pouze na jeden rodinný dům.

Celková podpora na jednu žádost může dosahovat maximálně 50% z řádně doložených způsobilých výdajů a obdržíte ji až dojde k úspěšnému dokončení realizace podporovaných opatření. Podle současných stanov je maximální výkon fotovoltaické elektrárny 10 kW. Celková výše dotace se pohybuje v rozmezí 40000 až 200000 Kč v závislosti na velikosti a konfiguraci zvoleného řešení.

Co vše za vás zajistíme:

• Vypracujeme odborný posudek
• Připravíme podklady pro žádost na dotaci Nová Zelená Úsporám
• Vypracujeme žádosti pro vašeho distributora energií
• Vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci
• Vypracujeme revizní zprávu

zpět