Termovize

Na základě termovizního měření lze objektivně stanovit zatížení elektrických spojů, strojů a zařízení ,tepelné úniky budov,odhalit tepelné mosty vedoucí k tvorbě plísní, chybné spáry nebo najít i poruchy v podlahovém vytápění. Termografie je schopna s potřebnou přesností tyto poruchy nalézt a při jejich správném vyhodnocení je
základním krokem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace. Toto měření je bezkontaktní.


               


Průmysl, stavebnictví
  - zjišťování stavu elektrických strojů a zařízení
  - analýza elektroinstalace rozvaděèů v rozvodnách
  - určení tepelného rozložení v silech, zásobnících, chladících věžích
  - analýza poškození elektrických strojů a ložisek pohonů
  - kontrola kotelen a komínových rozvodů
  - nastavení vzduchotechniky
  - úniky tepla rozvodů páry


Po skončení měření je vystaven protokol o měření s teplotními profily měřených objektů. Tento protokol je vypracován v souladu s normou EN 13187.
Zobrazeny jsou jak termogramy získané termokamerou, tak fotografie měřeného místa. Na základě těchto protokolů lze odhalit úniky tepla.