Řízení technologických linek, měření a regulace

Provádíme komplexní práce spojené s vývojem programu pro řídící PLC, řešení algoritů, regulátorů a měření všech veličin. Používáme kvalitní PLC modulárního typu, který se dá sestavit podle zadání a požadavků uživatele. Pro rozsáhlé aplikace používáme PLC TC700, pro menší aplikace PLC Foxtrot. Zobrazení technologických procesů provádíme pomocí vizualizace Reliance a operátorských panelů. Jedná se o profesionální SCADA/HMI systém, který umožňuje navrhovat rozsáhlé aplikace.

    PLC TC700                                                                                                      PLC Foxtrot                                                 operátorské panely
             

    Vizualizace procesů Reliance

                                   


Kamerové systémy

Nabízíme dodávky, montáž a servis kamerových systémů vhodných pro veškeré aplikace. Kamerový systém CCTV je systém bezpečnostních kamer a monitorů v uzavřeném televizním okruhu. Záznam z kamer je možné zálohovat a zpětně přehrávat a analyzovat.