Reference
AGRIS s.r.o. Medlov
řízení a záznam sterilizace odpadních vod pomocí PC; záznam teplot do PC; měření hladiny moučky v sile; řízení dezinfekčního ostřiku vozidel
ASANACE s.r.o. Žichlínek
řízení technologické linky z PC a ovládacích panelů frekvenční měniče pro regulaci chodu linek
ASAP s.r.o. Věž
řízení technologické linky z PC a ovládacích panelů; měření a řízení linky na skladování tuku; měření a řízení linky na skladování masokostní moučky
softstart RAM 2 pro rozběh předvařáku; frekvenční měnič pro regulaci chodu lisu; řízení linky na expedici masokostní moučky
regulace teploty a tlaku tuku pro spalování v kotli
ASAVET s.r.o. Biřkov
řízení technologické linky z PC a ovládacích panelů; měření a řízení úpravny vody pro kotelnu z PLC Tecomat; frekvenční měniče pro regulaci chodu linek
ČD - Česká Třebová
elektroinstalace a řídící systém pro sběr ropných látek z odpadních vod
Elektrárna - Kořensko
elektroinstalace a řídící systém pro sběr ropných látek z odpadních vod
Elektrárna - Štěchovice
elektroinstalace a řídící systém pro sběr ropných látek z odpadních vod
Farma Krkonoše s.r.o. Poniklá
záznam sterilizace pomocí PC
OBILA a.s. Kutná Hora
softstart RAM 4 pro sušičku obilí
PMT Praha
elektroinstalace pro řízení technologické linky; výpočet a montáž el. topení do kanceláří
REC s.r.o. Mankovice
řízení technologické linky z PC a ovládacích panelů; rekonstrukce elektro rozvodny v přípravně; měření a řízení technologické linky pro příjem suroviny
měření hladin v tukových nádržích a expedice tuku
SAP s.r.o. Mimoň
záznam sterilizace pomocí PC, regulace páry v sušárně; rekonstrukce elektro rozvoden
VAPO s.r.o. Podbořany
záznam sterilizace pomocí PC; měření a řízení vzduchových kondenzátorů pomocí PLC; rekonstrukce elektro rozvodny
VAÚ a.s. Tišice
hlídání otáček destruktoru
VETAS s.r.o. Chotýčany

řízení technologické linky z PC; řízení příjmové linky z PLC
VÚOS a.s. Pardubice-Rybitví
rekonstrukce elektroinstalace chemických laboratoří; rekonstrukce elektroinstalace tlakové pokusny; rekonstrukce elektroinstalace dílen
RONAL
kamerový systém pro rentgenové pracoviště, datové rozvody metalické-optické, elektroinstalace…
Glenmark Pharmaceuticals
kalibrace teploměrů, tlakoměrů, vlhkoměrů
JTEKT
kalibrace teploměrů
MD logistika
kalibrace teploměrů
Mehler Texnologies
kalibrace teploměrů a tlakoměrů
C.I.E.B
kalibrace teploměrů a tlakoměrů
Dibaq
kalibrace teploměrů a tlakoměrů
Blažek Sklo Poděbrady
kalibrace teploměrů a tlakoměrů
Toro VM
kalibrace teploměrů
VULM
kalibrace teploměrů a vlhkoměrů