Kalibrace   -  tlakoměrů  -  teploměrů  -  vlhkoměrů

Kalibrace tlakoměrů
 Kalibrace deformačních tlakoměrů a převodníků tlaku spočívá v přímém porovnání veličiny snímané na výstupu zkoušeného
 deformačního tlakoměru, nebo převodníku tlaku, s konvenčně pravou hodnotou výstupní veličiny pro každou hodnotu tlaku
 realizovanou etalonem v  okamžiku, kdy jsou oba přístroje vystaveny  stejnému dostatečně ustálenému tlaku. Konkrétní postup při
 zkoušce se  různí podle třídy přesnosti zkoušeného deformačního tlakoměru nebo převodníku tlaku  a podle požadavků zákazníka.  Etalon tlaku a zařízeni pro měření výstupního signálu Ke kalibraci je použit přesný přenosný přístroj DPI 610 od firmy  Druck
 Limited -England, vyráběný jako  kalibrátor nebo manometr. Kalibrátor může být osazen pneumatickou nebo  hydraulickou soustavou
 generace kalibračního tlaku. Číslicový tlakoměr, typ DPI 610,  rozsah -1 až 20 bar (-0,1 až 2 MPa), maximální dovolená chyba 0,025 %
 z horní meze měřícího rozsahu. Součástí tohoto přístroje je i stejnosměrný  zdroj 24 V,  kdy je ve smyčce měřen stejnosměrný proud,
 rozsah (0 až 24) mA s maximální chybou 0,05 % z měřené hodnoty + 0,01 % horní meze měřícího rozsahu.  Součástí přístroje je
 tlakový lis pro podtlak i přetlak. Tato zařízení musí mít zaručenou metrologickou návaznost na národní etalony a platný kalibrační list.  
 Mezi pomocné měřicí  přístroje patří teploměr, který musí mít platný kalibrační list.

Kalibrace teploměrů
 
Ověřování a kalibraci odporových teploměrů provádíme v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, výměrem úřadu pro
 technickou normalizaci a státní  zkušebnictví č.M-106/97 o stanovených měřidlech a technických předpisů metrologických
 TPM 3040-95 Schéma návaznosti měřidel teploty a TPM 3342-94  platinové odporové snímače teploty -metody zkoušení při
 ověřování- kalibraci. Přesný digitální teploměr GMH 3750 s automatickou kompenzací termona- pěťových chyb - rozlišení 0,01 °C,
 odporové čidlo Pt 100 4 vodič dle ČSN  EN60751.  Pracovní měřidlo multimetr MX 554, METRIX Francie, ozn. 133-KL-5005/99, č.
 TR7732, v.č. 65000881 s rozlišovací schopností 0,1 °C, s ponornou sondou Pt 100 délky 300 mm ozn. 133-KL-5012/99 je
 pravidelně jednou za rok ověřováno  Českým metrologickým institutem v Praze porovnáním se sekundárním etalonem 2. řádu.
 Na základě toho je vystavován kalibrační list pracovního měřidla. Jako metoda pro ověření a kalibraci teploměrných čidel
 zákazníka je v souladu s výše uvedenými předpisy je použito srovnání  ověřovaného teploměrného čidla s  pracovním měřidlem v
 peci typ B700, rozsah +50 °C až 700 °C, vč. BH 009/09/178 výrobce AUTOMATIC SYSTEMS LABORATOIES LTD., England, která
 splňuje  požadované podmínky pro stabilitu měřené teploty. Pomocí této metody lze ověřit nejen samotné čidlo, ale vzhledem k
 mobilitě tohoto zařízení lze provést nastavení celé měřící smyčky přímo v provozu u zákazníka s minimálními požadavky na demontáž
 měřícího zařízení. Měření se provádí v dohodnutém počtu  měřících bodů po ustálení nastavené teploty v peci (min. 20 minut)
 průměrem ze třech odečtu. Ověřené měřidlo se označí kalibrační  značkou a vystaví se  kalibrační list.

Kalibrace vlhkoměrů
 
Použitím vysoce přesných senzorů je dosaženo výrazně vyšších přesností měření. S pomocí údajů teplota rosného bodu Td, teplota mokrého teploměru Twb,
 absolutní vlhkost a měrná vlhkost, lze přesně a názorně vyhodnotit stav klimatu. Rychlé měření vzdušné vlhkosti a teploty např. v místnostech s výpočetní
 technikou, muzeích, galeriích, kostelech, kancelářích, obytných místnostech, výrobních halách, skladech léčiv, potravin a podobně.
                                                               
        - Přesný vlhkoměr

              TTD – měřící rozsahy
              Vlhkost:                     0..100%
              Teplota:                    -25 až 70 °C
              Tlak vzduchu:          10,0 až 1100,0 mbar

          - Vypočítané veličiny
              Teplota rosného bodu:                   Td: -40 aþ 70°C
              Teplota mokrého teploměru:         Twb: -27 až 70,0°C
              Měrná vlhkost:                                   x: 0,0 až 280 g/kg
              Absolutní vlhkost:                             d: 0,0 až 200,0 g/m